OBAVIJEST ZA ČLANOVE “SULIKUMA”

U sklopu Sisačkog ljeta biti će raznih događanja u gradu, a najviše na Šetnici Slave Striegla. Članovi “Sulikuma” su pozvani da sudjeluju u tome na način da slikaju na šetnici i tako promoviraju “Sulikum”, grad Sisak, a konačno, i sebe. Planirano je da to bude 2. rujna (subota), najvjerovatnije dopodne. Detalji će još biti poznati, a platna bi trebala biti osigurana. Važno je svoje sudjelovanje prijaviti tijekom ovog tjedna predsjedniku ili rizničaru (blagajniku).

Sastanak udruge 18. svibnja 2017.

Na izvanrednom sastanku udruge, održanom 18. svibnja 2017. , a povodom predstojeće kolonije, zaključeno je slijedeće:

1. Likovna kolonija udruge definitivno će se održati 10. lipnja 2017. u Planinarskom domu na Hrastovičkoj gori.

2. Zbog nepoznavanja puta, a i mogućih problema oko ulaska u to zaštićeno područje (rampa!), krećemo svi zajedno od prostora uduge ili kako se naknadno dogovorimo.

3. Slijedeći redovni mjesečni sastanak udruge održati će se prvog četvrtka u mjesecu lipnju, a to je 1. lipanj, u 19 sati. Na tome sastanku će se još dogovoriti svi detalji.

Sastanku su prisustvovali: Močilac, Dadović, Klaić, Maraković, Radmanović i Gotal.

 

Sastanak udruge 4. svibnja 2017.

Glavni zaključci:

1. Planirani termin za likovnu koloniju 20. svibanj pomiče se na 27. svibanj, jer se moraju riješiti neki organizacijski poslovi.

2. Dobili smo rješenje od Grada Siska za privremeno korištenje sadašnjeg prostora za naredne tri godine. Ostaje da se izvidi da li to znači i skidanje za liste onih koji će dobiti stalni prostor u Gajevoj ulici i što slijedi nakon tri godine.

3. Od kulturnog društva “Prosvjeta” došao je prijedlog za održavanje likovne kolonije. Taj prijedlog treba još razmotriti.

4. Slijedeći sastanak zakazan je za 18. svibanj u 19 sati radi konačnog dogovora oko održavanje planirane kolonije.

Sastanku su prisustvovali: Močilac, Dadović, nova članica Anita Periček, Radmanović, Sabolić i  Gotal.

Godišnja skupština udruge

Održana je godišnja skupština udruge 6. travnja 2017.

Prisustvovali su članovi:  Ivan Sabolić – Stric, Ivan Novoselović, Marica Đeverlija, Zlatko Mikloš, Mladen Maraković, Dragan Šalić, Mirjana Karajčić, Nena Božić, Božidar Škofač, Zlatko Klasnić, Đurđica Dadović, Barbara Močilac, Ružica Klaić, Mira Ivanković, Miodrag Dobrić – Brada, Branko Ceković, Edina Šalić, Jovo Radmanović, Dalibor Gotal.

Nakon verificiranja Radnog predsjedništva, Verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika, prešlo se na dnevni red:

1. Izvješće o radu i djelovanju udruge od prošle godišnje skupštine podnesao je predsjednik udruge Jovo Radmanović. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

2. Izabrana su nova tajnica Barbara Močilac i rizničar Dalibor Gotal.

3. izvješće o financijskom poslovanju podnesao je predsjednik udruge. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

4. Potvrđen je prethodni Nadzorni odbor.

5. Diskusije o izvješćima nije bilo.

6. Izabrano je predsjedništvo udruge: Jovo Radmanović, Ivan Sabolić, Zlatko Mikloš (dosadašnji članovi), Barbara Močilac i Dalibor Gotal (novi članovi).

7. Pod ostala pitanja bilo je razgovora:

a) Udruga dijabetičara Sisak izrazila je želju preko jednog člana udruge za organiziranjem donatorske kolonije naše udruge za njihove potrebe. Službeno očitovanje Udruge dijabetičara nije još učinjeno.

b) Dogovara se kolonija udruge u mjesecu svibnju u planinarskom domu na Hrastovačkoj gori. Vrijeme koje se spominje je 20. svibanj.

c) O eventualnoj izložbi u Pečuhu još se nema informacije.

IF IF

Sastanak udruge 2. ožujka 2017.

Na sastanku udruge, održanom 2. ožujka 2017., konstantirane su slijedeće informacije i zaključci.

- Godišnja skupština udruge održati će se u četvrtak, 6. travnja 2017. u 19 sati.

- Završni godišnji račun je prihvaćen, ali još treba odraditi neke administrativne radnje.

- Članica udruge Barbara Močilac postaviti će samostalnu izložbu svojih radova u Gradskoj knjižnici u Capragu od 13. ožujka.

- Izviditi će se mogućnost organiziranja i postavljanja izložbe članica udruge u Gradskoj knjižnici u Capragu povodom Međunarodnog dana žena.

- Društvo obrtnika organizira aukciju likovnih radova i zabavno veče 28. travnja 2017. u Hotelu Panonija. Sredstva ostvarena aukcijom potpomogla bi tiskanje monografije obrtništva. Članovi koji za ovu svrhu žele donirati svoje (neopremljene) radove, iste trebaju dostaviti u prostor udruge 17. ožujka 2017. u 18 sati.

- Osnovana je krovna udruga u kulturi za Sisačko-Moslavačku županiju (samo kao informacija).

- Gospodin Stjepan Pohižek organizira u Domu kulture izložbu obojenih uskršnjih jaja. Dostavio je u udrugu nekoliko jaja izrađenih od drveta, pa tko želi iz udruge sudjelovati na toj izložbi, potrebno je da do Uskrsa oslika po koje dostavljeno drveno jaje i dostavi ga u udrugu.

- Budući da se 26. ožujka prelazi na ljetno računanje vremena, sastanci udruge održavati će se od travnja pa nadalje prvog četvrtka u mjesecu u 19 sati.

Sastanku su prisustvovali: Dadović, Karajčić, Štajduhar, Močilac, Šalić D., Sabolić, Klasnić, Maraković, Radmanović i Gotal.

Sastanak udruge 2. veljače 2017.

Na sastanku udruge, održanom 2. veljače 2017., prezentirane su slijedeće informacije i donešeni zaključci:

- Podnešeni su zahtjevi Gradu Sisku i Županiji za dodjelu sredstava za rad udruge u 2017. godini.

- Podnešen je zahtjev za odobrenje novog prostora udruge u zgradi koja je renovirana, u Tomislavovoj ulici,

- Turistička zajednica grada Siska zatražila je od udruge plan aktivnosti u 2017. godini, kako bi mogli uskladiti svoje aktivnosti da se eventualno ne preklapaju sa nekim našim aktivnostima.

- Gradska knjižnica u Capragu nudi udruzi mogućnost organiziranja izložaba pojedinih članova ili skupnih izložaba.

- Trebati će napraviti i predati završni račun udruge za 2016. godinu.

- Sljedeći sastanak udruge je u četvrtak, 2. ožujka 2017., kada će se održati godišnja skupština udruge. Mole se članovi da se odazovu u što većem broju.

- Razmatra se mogućnost angažiranja relevantne osobe za stručno predavanje o slikarstvu.

- Članovi udruge imaju obvezu podmirenja godišnje članarine u iznosu od 100 kuna. Prošle godine nisu svi podmirili svoju obvezu, iako su neki članovi sudjelovali na kolonijama ili na izložbi. Potrebno je i ispuniti obrasce koji će određivati člana udruge. U protivnom, morati će se brisati iz registra udruge.

 

23. godišnja izložba

Tradicionalna, sada već 23. godišnja izložba Sisačke udruge likovnih umjetnika “Sulikum” otvorena je 16. prosinca 2016. u prostoru udruge. Glavna tema bila je “450 godina Sigetske bitke”, ali bila je i slobodna tema. Otvorenju izložbe prisustvovao je zavidan broj posjetitelja.