Izložba “Sulikum – 25 godina”

U “Galeriji Sv. Kvirin” Doma kulture Kristalna kocka vedrine, naša udruga je započela proslavu 25 godina postojanja. Jubilarna izložba otvorena je 7. prosinca 2018., uz prisustvo zavidnog broja posjetitelja. Na otvorenju je nastupio dio Hrvatskog pjevačkog društva “Danica” Sisak sa par prigodnih glazbeno-pjevnih izvedbi.

Nekoliko fotografija sa otvorenja:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Domjenak izložbe

Nije obveza, ali bi dobro došlo za domjenak izložbe povodom 25 godina udruge, 7. prosinca 2018. u 18  sati, da domaćice, koje mogu i koje žele, ispeku nekakve kolače, da time i one daju svoj doprinos organizaciji ove proslave.

Nije obveza, samo dobra volja.

Kolači 2 Kolači

Zaključci sa sastanka udruge

Na sastanku udruge u četvrtak, 8. studenog 2018., zaključeno je slijedeće:

1. Godišnja, jubilarna izložba održati će se u petak, 7. prosinca 2018., u Galeriji Kvirin Doma kulture Kristalna kocka vedrine. Otvorenje izložbe je u 18 sati.

2. Na izložbi se mogu izložiti maksimalno dva rada.

3. Za tisak kataloga potrebno je dostaviti dobre fotografije uradaka najkasnije do 15.  studenog na e-mail Dalibora Gotala:  dalibor.gotal@sk.t-com.hr  ili u inbox na Facebook profilu ili dostaviti osobno. Nakon toga roka neće se moći uzimati fotografije u obzir, zbog kratkog roka za tiskanje kataloga. Kod prilaganja fotografija potrebno je navesti naziv rada, dimenziju slike i tehniku izrade.

4. Za postavljanje izložbe potrebno je radove dostaviti na dan izložbe, 7. prosinca 2018. u Galeriju, od 10 – 11 sati.

5. Danas je u članstvo udruge primljena nova članica, koja je došla iz Australije, gđa Melissa Melitzer.

Prisutni članovi:
Anita Periček, Mira Ivanković, Marica Đeverlija, Ružica Klaić, Melissa Melitzer, Božidar Škofač, Branko Ceković, Jovo Radmanović, Dalibor Gotal.