2001

Početkom ljeta pojedini članovi donirali su po jedan rad kutinskoj Nezavisnoj televiziji. Donirani radovi izloženi su u Hotelu “Kutina” 29. 6. 2001. Uslijedila je Likovna kolonija “Dragulji Lonjskog polja, Sisak-Čigoč 2001.” Kolonija je započela 12. 10. i trajala do 14. 10. Ovo je jedina trodnevna kolonija koju je Udruga organizirala u prvom desetljeću svog postojanja. Koloniju je otvorio sisački gradonačelnik Dinko Pintarić u hotelu Panonija. Također je gradonačelnik tijekom ovih dana otvorio izložbu Želimira Šiška u Galeriji Gimnazije Sisak što je bio dio programa Kolonije. O slikaru i njegovu radu govorio je Miroslav Bagarić. Kolonija je organizirana u suradnji s OŠ Ivana Kukuljevića i Gimnazijom Sisak te su i slike uglavnom završile u tim školama. Namireni su i svi sponzori. Prvi dan slikalo se i modeliralo u Sisku, drugi u Lonjskom polju, a treći u Letovaniću na traženje sudionika. Hrana je pripremana u OŠ Ivana Kukuljevića i restoranu “Kaptolska klet”. Smještaj vanjskih sudionika preuzeo je hotel Panonija kao sponzor. Sudionici Kolonije bili su:
– iz Petrinje: Jadranka i Mato Andrić, Predrag Kodrić, Edit Posavec-Kolić, Petar Posavec i Ivan Mlinarić-Sokol,
– iz Zagreba: Ivica Antolčić, Nikola Rubinić-Run i Jozo Vila,
– iz Dubrave Vrbovečke: Jadranko Ferko,
– iz Sv. Ivana Zeline: Ivica Petraš,
– iz Lepoglave: Dragutin Jamnić /dao rad/,
– iz Kutine: Želimir Šiško,
– iz Gline: Vladimir Gregurić,
– iz Velike Gorice: Mate Lovrić,
– iz Đurđevca: Drago Bešenić, Franjo Mihočka i Vlado Mlinjarić,
– iz Supetra na Braču: Sretan Ivičević,
– iz Slavonskog Broda: Josip i Nikola Vukojević te Ankica Verhas /dala rad/,
– iz Pešćenice: Branka Pešut-Kocijan,
– iz Letovanića: Božidar Škofač,
– iz Siska: Miroslav Bagarić, Božidar Boček, Nena Božić, Marina Butković, Katarina Ferenčak, Dalibor Gotal, Mira Ivanković, Mirjana Karajčić, Ružica Klaić, Zlatko Mikloš, Margita Mikšik, Bara Močilac, Vlado Pavlenić, Jovo Radmanović, Jadranka Štajduhar, Slavko Štimac i Berislav Vuković.
Ostvarenje ovog slikarskog druženja pomogli su: Hotel Panonija, Zagrebačka pivovara, Foto studio “B”, Dom za djecu “Vrbina”, Restoran “Kaptolska klet”, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Caffe bar “Maca” i Frizerski salon “Mina”. Prva aktivnost u 2002. bila je 22. veljače. Članovi Udruge donirali su radove za tombolu Crvenog križa Siska. Već u ožujku članovi Udruge Bagarić, Božić, Butković, Ferenčak, Gotal, Karajčić, Močilac, Pavlenić, Pešut-Kocijan, Radmanović i Štajduhar donirali su radove Izviđačkom odredu “Stari grad Sisak” u povodu 20. obljetnice njegova rada. Radove je prikupljao Miodrag Dobrić-Brada. Uslijedila je godišnja izložba slika i skulptura u Domu kulture “Kristalna kocka vedrine” otvorena 2. 4. Izložba se mogla razgledati do 16. 4. Za tu je prigodu tiskan jednobojni katalog u kojem su posebno predstavljeni Božidar Boček i Dalibor Gotal. Dvadesetdva autora izložila su 46 radova. Katalog je uredio Miroslav Bagarić, a u nakladi od 300 primjeraka tiskala Tiskara Gulan. Izlagali su: Miroslav Bagarić, Božidar Boček, Nena Božić, Marina Butković, Đurđica Dadović, Katarina Ferenčak, Dalibor Gotal, Zlata Jurcan-Vukelić, Mirjana Karajčić, Ružica Klaić, Marica Knežić, Zlatko Mikloš, Margita Mikšik, Barbara Močilac, Vlado Pavlenić, Mira Preloščan, Jovo Radmanović, Želimir Šiško, Božidar Škofač, Jadranka Štajduhar, Slavica Vlahović i Berislav Vuković. Poslije otvorenja izložbe održana je u Kaptolskoj kleti skupština Udruge. Na skupštini je za tajnika izabran Jovo Radmanović, a za rizničara Zlatko Mikloš. Ostalim članovima Predsjedništva, Nadzornog i Prosudbenog povjerenstva produljen je mandat za još četiri godine U lipnju sudjelovali su sulikumovci izložbom na “Sajmu cvijeća”. Krajem ljeta i početkom jeseni sulikumovci su odlazili na razne kolonije, naravno posebice na one za koje je suradnja sa SULIKUMOM bila značajna da bi uopće bile pokrenute (Letovanić, Krapje). Kako, međutim, daljnje ‘uplitanje’ SULIKUMA u organizaciju tih kolonija nije od presudnog značaja, ovdje ih više ne ćemo navoditi.Tradicionalna SULIKUMOVA kolonija u Čigoču održana je 26. 10. 2002.u Vatrogasnom domu.U pripremu i održavanje ove kolonije uključili su se i mještani Čigoča Sanja, Mira i Đuro Đuračić, Dragutin Miletić, Nikola Nikolić, Nena i Zvonko Rastovac i Marcela Sever. ‘Kolonistima’ je na raspolaganje stavljen i fijaker Petra Šebića, a o vožnji su brinuli Željko Lapuh i vlasnik sam. Željko Lapuh bio je glavni “mali od ražnja i povodca”, zadužen za pripremu odojka i jahanje konja. Na ovoj je koloniji prvi put sudjelovao i Đuka Siroglavić, organizator dobrotvornih kolonija u Starom Brodu, na sv. Geri i u Zagrebu. Naravno, sulikumovci su mu ljubav obilno vratili. Također su nazočili Marija Siladi Jambrešić, Miroslav Farkaš i Sretan Ivičević.

Sljedeći su umjetnici svoja umijeća stavili na raspolaganje Koloniji:
– iz Daruvara: Ivanka Farkaš, Darko Kokot, Mira Koprek, Ljiljana Vlahovac, Ljubica Petrinić i Mirjana Svatoš,
– iz Jastrebarskog: Boris Vacka,
– iz Slavonskog Broda: Nikola i Josip Vukojević,
– iz Velike Gorice: Mate Lovrić,
– iz Zagreba: Marijan Đurek, Đuka Siroglavić i Ljubica Zuccon,
– iz Petrinje: Edit Kolić, Pjer Posavec i Predrag Kodrić,
– iz Lepoglave: Dragutin Jamnić,
– iz Kutine: Želimir Šiško,
-iz Pešćenice: Branka Pešut-Kocijan,
– iz Letovanića: Božidar Škofač,
– iz Supetra na Braču: Sretan Ivičević,
-iz Siska: Miroslav Bagarić, Božidar Boček, Nena Božić, Marina Butković, Đurđica Dadović, Katarina Ferenčak, Dalibor Gotal, Zlata Jurcan-Vukelić, Mirjana Karajčić, Ružica Klaić, Zlatko Mikloš, Margita Mikšik, Barbara Močilac, Slavica Orešković, Vlado Pavlenić, Mira Preloščan, Jovo Radmanović, Mario Sambol, Želimir Šiško, Božidar Škofač, Jadranka Štajduhar, Slavica Vlahović i Berislav Vuković. Koloniju su sponzorirali: Caffe bar “Dolar”, Ave Verum, “Rarus”, Gimnazija Sisak, Zagrebačka pivovara, Dom za djecu “Vrbina”, Pekarna “Odra”, Trgovina Heblin, Tehnoservis Sisak, Tirol i Željko Žunić.Dva dana kasnije, 28. listopada, postavljena je u organizaciji Udruge izložba radova Likovne kolonije “Otok”. Izložba je postavljena u Domu kulture “Kristalna kocka vedrine”, a mogla se razgledati do 10. 11. 2002. Na izložbi su zastupljeni članovi SULIKUMA Miroslav Bagarić, Mihael Penić, Želimir Šiško, Božidar Škofač i Jadranka Štajduhar. Ustudenom, 27., organizirao je SULIKUM u OŠ “22. lipnja” malu likovnu radionicu, druženje s djecom s teškoćama u razvoju. Radionica je dogovorena između predstavnika Škole i predstavnika Udruge, kvalificiranih osoba za odgoj djece, ali je naišla na žestoku kritiku akademskog slikara Alema Biočića. Na zamolbu ravnateljice Doma za starije i nemoćne Ljubice Kocet, SULIKUM je kao suorganizator (plan nabavke materijala, hodogram aktivnosti, izrada pozivnice) angažiran u prosincu za pripremu likovne kolonije održane 7. 12. 2002. u prostoru Doma. Iz Udruge pozvani su: Miroslav Bagarić, Dalibor Gotal, Mihael Penić, Branka Pešut-Kocijan, Jovo Radmanović, Želimir Šiško, Božidar Škofač i Jadranka Štajduhar. U posljednjoj godini desetljeća postojanja imala je Udruga tri aktivnosti: Likovnu koloniju “Lipanj u Čigoču” u trajanju od dva dana, izložbu radova na sisačkom “Sajmu cvijeća” i veliklu godišnju izložbu u Gradskom muzeju Sisak.Likovna kolonija “Lipanj u Čigoču” održana je 7. i 8. 6. 2003. u Vatrogasnom domu u Čigoču u suradnji s Turističkom družbom Čigoč. Radovi su bili namijenjeni Turističkoj družbi Čigoč i sponzorima. Sponzori su bili: Restoran “Kaptolska klet”, Trgovina Heblin, Rarus Sisak, Obrtnička škola Sisak, Tehnoservis Sisak, Caffe bar “Dolar” i Dom za djecu “Vrbina”. Rad LK pripremom jela i serviranjem pomogli su članovi TDČ: Dragutin Miletić, Ljubica Perović, Snježana i Nikola Nikolić, Marcela Sever i Ljubica Taborec. Sudionici su bili:
– iz Daruvara: Mira Farkaš, Mira Koprek
– iz Jastrebarskog: Boris Vacka,
– iz Zagreba: Ivan Antolčić, Marijan Đurek, Ljubica Zuccon, Đuka Siroglavić,
– iz Petrinje: Edit Kolić, Pjer Posavec, Predrag Kodrić,
– iz Lepoglave: Dragutin Jamnić,
– iz Kutine: Želimir Šiško,
– iz Pešćenice: Branka Pešut-Kocijan,
– iz Letovanića: Božidar Škofač,
– iz Siska: Miroslav Bagarić, Božidar Boček, Nena Božić, Marina Butković, Đurđica Dadović, Katarina Ferenčak, Dalibor Gotal, Mirjana Karajčić, Ružica Klaić, Zlatko Mikloš, Margita Mikšik, Barbara Močilac, Slavica Orešković, Vlado Pavlenić, Jovo Radmanović, Ivan Sabolić-Stric, Petar Šalić i Božidar Škofač.

Odgovori