Osnutak i djelovanje

Godine 1989. pokrenuo je Josip Frković u prostoru dopisništva Večernjeg lista u Sisku Galeriju Večernjeg lista. Prvi je u novopokrenutoj galeriji izlagao Božidar Škofač, drugi Miroslav Bagarić, treći Mihael Penić. Penić i Škofač poznavali su se odranije, Bagarića su upoznali tih dana. Za SULIKUM, to su presudna poznanstva. Trojicunavedenih ujedinile su zajedničke karakteristike: bavljenje slikarstvom, hrvatstvo, ljubav prema Posavini i Pokuplju, svijest da amaterizam u Sisku živi tek od izložbe do izložbe i spoznaja da razvoj pojedinca neminovno vodi kroz učenje (prirodno ili školsko, svejedno). Penić je odranije želio promijeniti minornu poziciju koju je amaterizam trpio, ali kao pojedinac mogao se samo zalagati za ideju da se u Sisku osnuje slikarska udruga. Međutim, pokušaji činjeni do presudnog poznanstva, završavali su uvijek i konačno odmah na početku. A udruga koja bi na sebe preuzela barem borbu za poziciju i pravo na sudjelovanje u kulturnom životu grada bila je neophodna. Nekolikose sretnih okolnosti poklopilo u vremenu pred osnutak SULIKUMA iako je vrijeme bilo nezahvalno, ratno. Prvo, postojala je kritična masa slikara-amatera kojima je ideja za udruživanjem bila zanimljiva i prihvatljiva. Drugo, Penić je preko svojih poznanstava u upravi Sisačko-moslavačke županije mogao priskrbiti podršku ideji i pro-stor za sastajanje Inicijativnog odbora. Treće, Bagarić je znao kako pristupiti operacionali-zaciji ideje i realizirati je i, četvrto, Jadranka Štajduhar privoljela je prof. dr. Antuna Bauera da dođe na osnivanje Udruge. Moralna potpora velikana hrvatske kulture značila je već sama po sebi ogroman prinos ideji, a prof. dr. Bauer je učinio i više. Kao aktivan sudionik osnivačkog skupa, odredio je i konačno ime koje će novoosnovana udruga ponijeti*). Na Inicijativnom sastanku na kojem je odlučeno o osnivanju udruge, a koji je održan 10. 11. 1993. u zgradi Sisačko-moslavačke županije bili su nazočni: Miroslav Bagarić, † Josip Gec-Posavec, Katarina Ferenčak, Zlata Jurcan-Vukelić, Željka Kleković, Zlatko Mikloš, Marija Miler, Darko Mitar, Ivan Mlinarić-Sokol, Antun Ocvarek, Jadranka Osić, Mihael Penić, Ivanka Petrović, Mira Preloščan, Jovo Radmanović, Ivan Sabolić-Stric, Ivica Stojanović-König, Božidar Škofač, Jadranka Štajduhar, Ratko Vrbanus i Berislav Vuković. Neki od navedenih, na žalost, nisu se kasnije aktivno uključili u rad Udruge (Kleković, Miler, Osić, Vrbanus). Osnivačkaskupština održana je 22. 12. 1993. g. u Domu za djecu “Vrbina” u nazočnosti 52 osobe. Osim slikara-amatera, ljubitelja umjetnosti, predstavnika domaćina, novinara i snimatelja, gospođe i gospodina Bauera te gospodina Matijevića, bio je nazočan i jedan akademski slikar – Ivan Mareković. Stoga se u Udruzi neko vrijeme gajila nada i iluzija da će Udruga prerasti u zajedništvo svih likovnjaka grada pri čemu će doći do različitih transfera znanja, iskustva i ideja. _______ *)

Bilo je planirano da Udruga ponese naziv ‘Sisačka udruga likovnih umjetnika neprofesionalaca “SULIKUN”, ali intervencijom prof. dr. Antuna Bauera na samoj skupštini prihvaćeno je ime ‘Sisačka udruga likovnih umjetnika “SULIKUM”. Srž intervencije prof. dr. Bauera svela se na zahtjev protiv podcjenjivanja jer neprofesionalnost nije zapreka umjetničkom djelovanju, a umjetničko djelovanje nije nužno vezano uz školovanost umjetnika što se može pokazati na brojnim primjerima.

Odgovori