Pravila susreta likovnih stvaralaca u 2023. godini.

Hrvatski sabor kulture objavio je Pravila susreta likovnih stvaralaca u 2023. godini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori