Zaključci sa sastanka udruge

Na sastanku udruge u četvrtak, 8. studenog 2018., zaključeno je slijedeće:

1. Godišnja, jubilarna izložba održati će se u petak, 7. prosinca 2018., u Galeriji Kvirin Doma kulture Kristalna kocka vedrine. Otvorenje izložbe je u 18 sati.

2. Na izložbi se mogu izložiti maksimalno dva rada.

3. Za tisak kataloga potrebno je dostaviti dobre fotografije uradaka najkasnije do 15.  studenog na e-mail Dalibora Gotala:  dalibor.gotal@sk.t-com.hr  ili u inbox na Facebook profilu ili dostaviti osobno. Nakon toga roka neće se moći uzimati fotografije u obzir, zbog kratkog roka za tiskanje kataloga. Kod prilaganja fotografija potrebno je navesti naziv rada, dimenziju slike i tehniku izrade.

4. Za postavljanje izložbe potrebno je radove dostaviti na dan izložbe, 7. prosinca 2018. u Galeriju, od 10 – 11 sati.

5. Danas je u članstvo udruge primljena nova članica, koja je došla iz Australije, gđa Melissa Melitzer.

Prisutni članovi:
Anita Periček, Mira Ivanković, Marica Đeverlija, Ružica Klaić, Melissa Melitzer, Božidar Škofač, Branko Ceković, Jovo Radmanović, Dalibor Gotal.

Odgovori