Edina Šalić u “Novom sisačkom tjedniku”

U najnovijem broju “Novog sisačkog tjednika” od 24. lipnja 2021. godine objavljen je prilog sa reprodukcijama slika članice udruge Edine Šalić.

Odgovori