Likovna kolonija u Hrastovici

Podsjetnik čIanovima udruge “Sulikum”:
Kao što je već informirano, podsjećamo na održavanje donatorske likovne kolonije udruge “Sulikum” 12. lipnja 2021. na inkluzivnoj farmi udruge “Zeleno zlato” u Hrastovici kod Petrinje. Inkluzivna farma je zamišljena kao mjesto na kojem će djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom boraviti, raditi, a dugoročno i živjeti.
Molimo članove da se odazovu akciji.
Okupljanje članova je od 9:00 do 10:00 sati na farmi, koja se nalazi na početku Hrastovice sa lijeve strane. Osigurana su slikarska platna.

Odgovori