Otvaranje godišnje izložbe članova udruge SULIKUM

Otvaranje godišnje izložbe članova udruge SULIKUM, čiji radovi se nalaze u katalogu, održat će se 19. ožujka 2021. godine u 17 sati u Letovaniću u korablji Jurice Škofača. Mole se članovi Udruge da svoje radove donesu isti dan u 16 sati radi postavljanja izložbe.

Odgovori