Izrada kataloga izložbe

Za izložbu koja se planira u siječnju 2021. godine, potrebno je na e-mail predsjednika dostaviti fotografije radova u što boljoj rezoluciji, radi izrade kataloga.

Fotografije dostaviti do 15. prosinca 2020. godine.

Odgovori