Prijava članova na Natječaj 1. susreta likovnih stvaratelja Sisačko-moslavačke županije

Na Natječaj 1. susreta likovnih stvaratelja Sisačko-moslavačke županije prijavljeni su slijedeći članovi (abecednim redom prezimena):

Mark-Antonio Bunjevac, Mira Ivanković, Ružica Klaić, Zlatko Mikloš, Ivan Milatović, Jovo Radmanović, Božidar Škofač i Jadranka Štajduhar.

Odgovori