Održan sastanak udruge

Prvi ovojesenski sastanak udruge održan je 5. rujna 2019. , iako smo naišli na zaključan  Dom kulture KKV. Dobro da je bila jedna klupa (u parku) u blizini. Skoro svi smo stali na tu klupu, koliki je bio odaziv članova!

Dogovoreno je slijedeće:

Planira se održati jesenska likovna kolonija (kada će nas se sakupiti i do dvadesetak) krajem mjeseca rujna. Okvirni datumi su 21. i 28. rujan, zbog praćenja povoljnih klimatskih (vremenskih) uvjeta. Predviđeno je da se kolonija održi u školi “Ivana Kukuljevića”, a na sastanku se iskristalizirala nova lokacija: članica Nena Božić ponudila je da se kolonija održi u ambijentu njenog imanja, što smo već imali prilike organizirati. Taj stav, kao i ostale detalje,  mora još usuglasiti vodstvo udruge.

Prisutni:  Nena Božić, Mark-Antonio Bunjevac, Miodrag Dobrić – Brada, Ivan Milatović i Dalibor Gotal

Ispričali su se: Đurđica Dadović i Jovo Radmanović.

 

Odgovori